2020

  1. מובאת בזאת לידיעת הציבור הרחב הודעה כי חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים, הגישה בקשה לפקיד היערות העירוני בעיריית רמת גן לכריתת 311 עצים במקטע 1.PLE2 לאורך כביש 461 ברמת גן, אשר נדחתה ע"י פקיד היערות העירוני. חברת נת"ע הגישה ערר על ההחלטה לפקיד היערות הממשלתי. 
    טרם דיון בערר ניתנת בזה לציבור הרחב אפשרות להגיש השגות כנגד בקשת נת"ע לקבלת רישיון כריתה.
    ההשגות יוגשו עד לתאריך 10.08.2020 

  2. מובאת בזאת לידיעת הציבור הרחב הודעה כי חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים, הגישה בקשה לפקיד היערות העירוני בעיריית רמת גן לכריתת 206 עצים  והעתקת 4 עצים במקטע PLW2-6 ברחובות מקס ואנה ווב וז'בוטינסקי ברמת גן, אשר נדחתה ע"י פקיד היערות העירוני. חברת נת"ע הגישה ערר על ההחלטה לפקיד היערות הממשלתי.
    טרם דיון בערר ניתנת בזה לציבור הרחב אפשרות להגיש השגות כנגד בקשת נת"ע לקבלת רישיון כריתה.
    ההשגות יוגשו עד לתאריך 10.08.2020 

רשימת העצים המיועדים לכריתה

הליך הגשת ערר

הליך הגשת ערר 

הגשת ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה בכל תחומי מדינת ישראל, כולל שטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים ורשויות בהן הוסמך פקיד יערות עירוני, יש להגיש ע"ג טופס ערר  לכתובת הבאה:
ד"ר ארז ברקאי
טלפון: 03-9485816 / 03-9485938
פקס: 03-9485264
דוא"ל pninae@moag.gov.il  או trees@moag.gov.il


 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים