​​

מטרת החוברת שלפניכם היא להציג בפני אנשי הנוי וגורמים מקצועיים נוספים הקשורים בו את תופעת ההתייבשות של עצי אלון בבתי גידול שונים, על מנת להקל בקבלת החלטות ולהציג את הידע והכלים המצויים בידינו, כדי להתמודד עם הבעיה בעיקר בשטחי הנוי.​

חיברה: אביגיל הלר ראש תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית​


עץ אלון

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים