​חקלאות יישובית (עירונית) מתייחסת לגידול ולייצור מזון במרחב העירוני, הציבורי והפרטי, ומהווה חלק מהמערכת המקיימת של היישוב. לחקלאות היישובית מודלים שונים, כמו מודל יצרני, קהילתי וחינוכי, והיא נבדלת במהותה מהחקלאות הקונבנציונלית, בהתאם למודל שלה. שוני זה מתבטא במטרות, בממדי שטחי הגידול, בשיטות הגידול, במגוון הגידולים והמגדלים, בשיטות השיווק ובחיבור עם הקהילה; וכשמדובר בחקלאות יצרנית — גם במודל העסקי שמקיים אותה.

מסמך זה ידון בחלקו הראשון במודלים הנפוצים, הקהילתיים והחינוכיים, ובחלקו השני — במודל היצרני.

חקלאות יישובית "עירונית" בתחומי יישובים עירוניים וכפריים, מטרות, מודלים, חסמים, אמצעים לתמיכה ודרכים לפעולה​​ (ערבית)

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.