​הנכם מוזמנים לכנס בנושא 'אתרי חקלאות יישובית', אשר יתקיים ביום רביעי - 23 למאי 2018, ט' בסיוון תשע"ח
באולם הכנסים, הקריה החקלאית, ראשון לציון  בין השעות 14:30-08:30

במסגרת המיזם לתמיכה באתרי 'חקלאות יישובית', תחום גנים בוטניים וחקלאות יישובית שבמשרד החקלאות מקיים הכשרות לרכזים ולפעילים באתרים השונים, שאליהן מוזמנים גם כלל המתעניינים בנושא, בכפוף למקום פנוי. המפגש השלישי ייערך ביום רביעי, 23 למאי 2018, באולם כנסים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר,  (במתחם מכון וולקני)

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.