כחלק ממדיניות האצלת הסמכויות מהממשלה לשלטון המקומי מקדם משרד החקלאות הסמכה של פקידי יערות עירוניים האחראים מטעם שר החקלאות על נושא רישיונות כריתה והעתקה של עצים בתחום העירוני.

בהתאם לאמור בפקודת היערות נדרש לפרסם מידע לציבור אודות רישיונות כאמור לפני כניסתם לתוקף.
פרסום הרישיונות נעשה באתר העירייה ובאחריותה.
הגשת ערר/השגה  על החלטה של פקיד יערות עירוני לתת רישיון תיעשה בתוך 14 יום , על גבי טופס ערר לפי הפרטים הבאים:
ד"ר ארז ברקאי
פקיד היערות הראשי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ת.ד 30 בית דגן 50250
פקס: 03-9485264
טל: 03-9485816
מייל: trees@moag.gov.il
 
תל אביב
טלפון: 03-5217102 ; פקס: 03-5216807
לאתר

ירושלים
טלפון: 02-6297761 ; פקס: 02-6296787
לאתר

חיפה
טלפון: 04-8357738 ; פקס: 04-8357844
לאתר

רחובות
טלפון: 08-9392356 ; פקס: 08-9392360
לאתר

פתח תקווה
טלפון: 03-9052736/7 ; פקס: 03-9052764
לאתר

רמת גן
טלפון: 03-6753889 ; פקס: 03-6753895
לאתר

נתניה

טלפון: 073-2525115 ; פקס: 073-2825155
לאתר

באר שבע

טלפון: 08-6840282 ; פקס: 08-6840264
לאתר

ראשון לציון

טלפון: 03-7763325; פקס: 03-9625789

לאתר

מ.א. משגב

טלפון: 04-9902387 ; פקס: 04-9902387

לאתר

מ.א. חוף הכרמל

טלפון: 04-8136216 ; פקס: 04-8136295

לאתר