פרסום רישיונות כריתה והעתקה

רישיונות באזורים תחת אחריות פקידי יערות משרד החקלאות

רישיונות באתרי רשות הטבע והגנים

רישיונות עבור ערים עם פקידי יערות עירוניים

רישיונות באזורים  תחת אחריות פקידי יערות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בהתאם להנחיות פקודת היערות על פקיד היערות לפרסם לציבור מידע אודות רישיונות לכריתה או העתקה של עצים בטרם כניסתם לתוקף. המידע המפורסם כולל את מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון ותוקפו.


רישיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף רישיונות כריתה והעתקה בתוקף
רישיונות כריתה והעתקה כלליים

רישיונות כריתה והעתקה כלליים

רישיונות כריתה מחברת החשמל 

רישיונות כריתה מחברת החשמל  

פרויקט תשתיות לאומיות

פרויקט תשתיות לאומיות 

רישיונות כריתה פקיד יערות גליל עליון, מערבי וגולן
רישיונות כריתה פקיד יערות גליל עליון, מערבי וגולן
​​רישיונות כריתה פקיד יערות גליל תחתון, עמקים וגלבוע


​רישיונות כריתה פקיד יערות גליל תחתון, עמקים וגלבוע
רישיונות כריתה פקיד יערות מרכז ושרון
רישיונות כריתה פקיד יערות מרכז ושרון
רישיונות כריתה פקיד יערות מרכז שפלה
​​רישיונות כריתה פקיד יערות מרכז שפלה
​רישיונות כריתה פקיד יערות מחוז ירושלים
​רישיונות כריתה פקיד יערות מחוז ירושלים
​​רישיונות כריתה פקיד יערות מחוז דרום
רישיונות כריתה פקיד יערות מחוז דרום

 

רישיונות באתרי רשות הטבע והגנים

תכנית שנתיות לשנת לכריתת עצים ולהעתקת עצים בשמורות טבע ובגנים לאומיים מוצגת לעיון הציבור באתר רט"ג (לינק). התכניות מבוססות על תכנית ממשק של האתרים שנקבעה על ידי גורמים מקצועיים ברשות הטבע והגנים ועברה בדיקה של פקידי היערות של הרשות הטבע והגנים.
לפרטים נוספים באתר רשות הטבע והגנים

רישיונות עבור ערים עם פקידי יערות עירוניים   

תכניות עבודה עירוניות הן תכניות פיתוח של שטח ציבורי פתוח, ביזמת הרשות המקומית שבה הוא נמצא. מטרתן לתת מענה לנושא העצים בשטח המיועד לפיתוח, כלומר לקבל החלטה אם לכרות, להעתיק או לשמר עצים לפני ביצוע התכנית. רשות מקומית שבתחומה הוסמך פקיד יערות עירוני נדרשת בהעברת תכנית הפיתוח לבחינתו של פקיד היערות לתשתיות לאומיות במשרד החקלאות, בתנאי שמתקיים אחד משלושת המקרים שלהלן:

  1. בשטח תכנית הפיתוח מצויים 50 עצים ויותר
  2. בשטח קיים עץ שקוטרו בגובה 1.30 מהקרקע הוא לפחות 70 ס"מ
  3. פקיד היערות העירוני מבקש לקבל חוות דעת מקצועית נוספת לתכנית


לפני דיון בכל תכנית וכדי לקבל החלטה שקולה ואובייקטיבית, פקיד היערות העירוני נדרש בשליחת המסמכים הבאים, שבוע לפני מועד כל דיון, בדואר אלקטרוני לכתובת trees@moag.gov.il 

  1. תשריט עם סימון העצים וסימון התכנית
  2. סקר עצים מלא על פי נוהל משנת 2018
  3. תכניות רלוונטיות 
  4. מפרטי העתקה, אם יש צורך בהעתקה

הליך הדיון ופרסומו לציבור
אחת לחודש ובהתאם לצורך נערך דיון ולאחריו פקיד היערות העירוני נדרש ביישום החלטת פקיד יערות לתשתיות לאומיות, ובפרסום רישיון לכריתה או להעתקה של עצים לעיון הציבור באתר הרשות המקומית, למשך 14 יום.

פרסום הרישיונות לפני כניסתם לתוקף ימשך 14 יום ויוסר עם כניסתם לתוקף.
הרישיונות המפורסמים בדף אינטרנט זה מחולקים לפי אזורי משרד החקלאות וכוללים את כל שטח הארץ למעט שמורות טבע וגנים לאומיים וכן כל עיר לה פקיד יערות עירוני ממונה (לינק לטבלה)

הליך הגשת ערר  

הגשת ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה בכל תחומי מדינת ישראל, כולל שטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים ורשויות בהן הוסמך פקיד יערות עירוני, יש להגיש ע"ג טופס ערר  לכתובת הבאה:
ד"ר ארז ברקאי
טלפון: 03-9485816 / 03-9485938
פקס: 03-9485264

דוא"ל  trees@moag.gov.il או  Bezalelb@moag.gov.il

  

 

דו"ח עררים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim_2020.aspxדו"ח עררים לשנת 2020
סיכום רישיונות קק"ל 2019-2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/2018_2019.aspxסיכום רישיונות קק"ל 2019-2018
דוח עררים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2019.aspxדוח עררים 2019
סיכום רישיונות כריתה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/Sikum_2018.aspxסיכום רישיונות כריתה לשנת 2018
סיכום רישיונות כריתה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/sum_krita_2017.aspxסיכום רישיונות כריתה לשנת 2017
סיכום רישיונות קק"ל 2015 - 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/rishionot_kkl_2016.aspxסיכום רישיונות קק"ל 2015 - 2016
פרסום רישיונות כריתה והעתקה בערים להם פקיד יערות עירוני מוסמךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/arim.aspxפרסום רישיונות כריתה והעתקה בערים להם פקיד יערות עירוני מוסמך
דוח עררים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/doh_arrim.aspxדוח עררים לשנת 2018
מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/krita_haataka.aspxמידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
הודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tapuhim_canada.aspxהודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדה
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/onion_africa.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקה