מחשבון ערך עץ - ערך חליפי

בחרו את מין העץ, את מספר הגזעים, קוטר הגזע, מצבו ומיקומו לצורך ביצוע החישוב.

מין העץ
סוג הגזע
קוטר הגזע
0
מצב העץ
0
מיקום העץ