מחשבון תרומת העץ לסביבה העירונית בש"ח לשנה
ישראל גלון, אילן גולדשטיין, ברכה גל

מחשבון זה מאפשר ע"י הכנסת נתוני העץ, מיקומו ומצב נופו להעריך מה תרומתו הכלכלית של העץ בשקלים לסביבה בה הוא שתול בשנה.

.i-tree המידע מבוסס על מחקרים שנעשו בארה"ב ופורסמו באתר

:ניתן לחלק את תרומת העץ לסביבה לשלושה סעיפים עיקריים

.השפעה אנרגטית סביבתית - הקטנת טמפרטורה, קרינה ועומס חום, יצירת מיקרואקלים, הקטנת רוח

השפעה בריאותית- קליטת פחמן דו חמצני ופליטת חמצן, קליטת מרחפים מזהמים, הקטנת רעש, שיפור מיגוון ביולוגי, הפחתת פשיעה ושיפור קהילתיות, מזון, הפחתת פגיעה מסרטן העור, מופעים עונתיים ואסטטיקה.

השפעה נדלנית - העלאת ערך נכסים, שימור ושיפור קרקע, הפחתת נגר מים וסחף קרקע, שיפור חילחול מי גשם למי התהום.

מה שעליך לעשות זה לבחור את מין העץ מתוך הטבלה, לאחר מכן להכניס את קוטר גזעו של העץ בס"מ. [מבצעים את המדידה בגובה 1.3 מ'] לאחר מכן עליך לבחור את מיקומו של העץ מתוך הטבלה ואת מצב צמרתו.

.התוצאה שתתקבל הינה תרומתו של העץ בשנה בש"ח

   isgalon@shaham.moag.gov.il הערות יש לשלוח לישראל גלון