ערך חלופי: מה ערכו הכספי של עץ ?
ישראל גלון

זה שנים אנו עוסקים בשאלות : מהו ערכו החלופי של עץ ? האם ניתן בכלל לפצות על עץ שנכרת וכיצד? האם פגיעה בעץ באתר אחד דינה כפגיעה באתר אחר?

"ערך חלופי" הינו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים המותנה ברישיון הכריתה, נטיעת עצים אלו באתר הכריתה או בסביבתו. הערכת ערך חלופי לעצים מבוססת על תרומתם לסביבה לנוף ומורכבת מגורמים רבים: אסתטיים, אקלימיים, סביבתיים, אקולוגיים, כלכליים, רגשיים והיסטוריים. בנוסף, חשוב לזכור שחייו של עץ נוי עשויים להגיע לעשרות עד מאות שנים. ככל שהעץ בוגר יותר, כך תרומתו לסביבה ולנוף גדלה, ולכן ערכו החלופי גדל. בחישוב לערך חלופי לעץ נכללים מדדים כמו תרומתו של העץ לערכי הנדל"ן והדירות שבסביבתו; תרומתו של העץ לסביבה מבחינת השפעתו על האקלים , תרומת העץ למגוון הביולוגי בטבע, בהיותו מוקד משיכה לציפורים ולבעלי חיים.

ערך חלופי של עץ על פי נוסחה בינלאומית המקובלת בארה"ב, באירופה ובישראל. בשיטה זו נכללים ארבעה גורמים:

גודל העץ - נקבע על פי שטח החתך של הגזע בגובה 1.3 מ' בסמ"ר. מדד זה מייצג במידה רבה את גיל העץ.

ערך מין העץ - בין 0.01 ל- 1.00, לפי רשימה מוסכמת שנקבעה על-ידי מומחים.

ערך מיקום העץ - מתקבל משקלול של הערכת העץ לפי מיקומו ולפי תרומתו הנופית, האסתטית, ההיסטורית, האקלימית והסביבתית. עץ בודד בעל משמעות נופית - ערכו יהיה רב יותר מעץ דומה בשדרה או בחורשה.

ערך מצב העץ - עץ חולה שמצבו אינו טוב ערכו נמוך; עץ בריא שמצבו טוב ערכו גבוה.

.זכויות יוצרים לחישוב ערך חלופי: Joint committee of the aboriculture and National Arborist Association USA Guide for establishing values of trees and other plants ,1979, L. C. Chadwick and Dan Neely.

   isgalon@shaham.moag.gov.il הערות יש לשלוח לישראל גלון