מחשבון תרומת העץ לסביבה

​​

מחשבון תרומת העץ לסביבה העירונית בש"ח לשנה​​

תרומת העץ לסביבה העירונית / מאת: ישראל גלון, אילן גולדשטיין

תרומת העץ לאדם ולסביבה ניתנת למדידה ולשקלול כספי. הצגת המידע על תרומתו של העץ לאדם ולסביבה העירונית בערך כלכלי תסייע בהעברת המסר על חשיבות העצים והצורך בשימורם וטיפוחם.
החישובים המוצגים במסמך זה מבוססים על מחקרים שנעשו בעולם ופורסמו במחשבון תרומת העץ המופיע באתר tree  - I .
ביחידת פקיד היערות במשרד החקלאות נמצא בפיתוח מחשבון שיאפשר חישוב תרומתו של העץ על פי מספר מדדים:
מין העץ, קוטר גזעו של העץ בגובה 1.3 מ' [DBH], מיקומו של העץ [עץ רחוב, עץ בגן ציבורי (שצ"פ)].
תרומתו של העץ במרחב העירוני רבה. העץ מנקה את האוויר, מקטין את הנגר ומסייע בקליטת מי גשם לקרקע, העץ מסייע בקליטת פחמן דו-חמצני ופולט חמצן, העץ מסייע ביצירת מיקרו אקלים, הקטנת הטמפרטורה ועומס החום ומעלה את ערך הנכסים.

ניתן לחלק את תרומת העץ לסביבה לשלושה סעיפים עיקריים:

1. השפעה אנרגטית סביבתית - הקטנת טמפרטורה, קרינה ועומס חום, יצירת מיקרואקלים, הקטנת רוח.
2. השפעה בריאותית - קליטת פחמן דו חמצני ופליטת חמצן, קליטת מרחפים מזהמים, הקטנת רעש, שיפור מגוון ביולוגי, הפחתת פשיעה ושיפור קהילתיות, מזון, הפחתת פגיעה מסרטן העור, מופעים עונתיים ואסתטיקה.
3. השפעה נדלנית - העלאת ערך נכסים, שימור ושיפור קרקע, הפחתת נגר מים וסחף קרקע, שיפור חלחול מי גשם למי התהום.

במסמך זה ניתנת הערכה לתרומת העץ לשני גדלי עצים 30-40 ס"מ ו- עצים שקוטר גזעם 40-70 ס"מ.  בדרך כלל תרומת העץ עולה מעץ קטן לעץ גדול אך בעצים שקוטר גזעם מעל 70 ס"מ מתחילה ירידה איטית בתרומת העץ עד התייצבות. הסיבה לכך הינה שקצב הצמיחה קטן מאוד , העץ מתחיל תהליך הזדקנות דבר הגורם לירידה מעטה בתרומת העץ.
הערכת התרומה הינה לשני מצבים  - עצי רחוב בהם התרומה גבוהה יותר וכן עצים בשטחי גינון ציבורי (שצפים) בהם תרומת העץ הבודד נמוכה יותר בכ- 30%.
המחיר שנקבע הינו הערכה על פי מיטב הידע הקיים ומחיר זה הינו תרומה נטו לאחר הורדת עלויות הטיפול בעץ.

קבוצת קוטר גזע(ס"מ)קוטר גזע מיקום תרומה שנתית בש"ח
30-40 35שצ"פ190
30-40 35רחוב 240
40 ומעלה עד 6045שצ"​פ250
40 ומעלה עד 6045רחוב 320


תרומת העץ לסביבה

 

 

הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים
עצי שלטית מקומטת - דפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.