טפסים

 

 

טופס הודעת נזק לתשתיות חקלאיות במסגרת חוק פיצוי נפגעי אסונות טבעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes_ason_teva.aspxטופס הודעת נזק לתשתיות חקלאיות במסגרת חוק פיצוי נפגעי אסונות טבעטופס הודעת נזק לתשתיות חקלאיות במסגרת חוק פיצוי נפגעי אסונות טבע
טופס מס' 17 - הצהרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/atsara tofes 17.aspxטופס מס' 17 - הצהרה
אישור רואה חשבון - תוכנית הפיתוח (טופס מס' 15)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/ishur_roa_hashbon.aspxאישור רואה חשבון - תוכנית הפיתוח (טופס מס' 15)אישור רואה חשבון_ תוכנית הפיתוח (טופס מס. 15)
טופס מס' 16 - רשימת תיוגhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/reshimat tiug.aspxטופס מס' 16 - רשימת תיוגתיוג מסמכים
בקשה לקבלת מענק - דו"ח ביצוע השקעות (טופס מס' 14)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tfasim14_18_doch_bitzua.aspxבקשה לקבלת מענק - דו"ח ביצוע השקעות (טופס מס' 14)בקשה לקבלת מענק_ דו"ח ביצוע השקעות
טופס מס' 18 - טופס בקשה הצהרת המחוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes bakasha.aspxטופס מס' 18 - טופס בקשה הצהרת המחוזבקשה, טופס
נתוני משק דגי נוי ליצוא (טופס מס' 10)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes10_netunei_meshek_dagei_noi_le_yatzu.aspxנתוני משק דגי נוי ליצוא (טופס מס' 10)נתוני משק דגי נוי ליצוא
נתוני ענף המדגה (טופס מס' 11)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes11_netunei_anaf_midge.doc.aspxנתוני ענף המדגה (טופס מס' 11)נתוני ענף המדגה
אישור בדבר הקצאת הון מניות (טופס מס' 12)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes12_ishur_aktzaat_hon_mnayot.aspxאישור בדבר הקצאת הון מניות (טופס מס' 12)אישור בדבר הקצאת הון מניות
נתוני יצוא (טופס מס' 13 )https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes13_netunei_yatzu.aspxנתוני יצוא (טופס מס' 13 )נתוני יצוא
טופס המחאה בלתי חוזרת (טופס מס' 2)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes2_hamhaa_belati_hozeret.aspxטופס המחאה בלתי חוזרת (טופס מס' 2)טופס המחאה בלתי חוזרת
נספח לבקשה לאישור תכנית (טופס מס' 3)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes3_nispach_bakasha_le_ishur_tochnit.aspxנספח לבקשה לאישור תכנית (טופס מס' 3)נספח לבקשה לאישור תכנית
פרופיל המשק - הסכם המים (טופס מס' 4)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes4_profil_meshek_eskem_maim.aspxפרופיל המשק - הסכם המים (טופס מס' 4)פרופיל המשק
פרטי חשבון בנק (טופס מס' 5)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes5_pratei_heshbon_bank.aspxפרטי חשבון בנק (טופס מס' 5)פרטי חשבון בנק
הזמנת חממה (טופס מס' 6)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes6_azmanat_hamama.aspxהזמנת חממה (טופס מס' 6)הזמנת חממה
בקשה לשחרור מענק בנושא יצוא (טופס מס' 7)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes7_bakasha_shichrur_maanak_noseh_yatzu.aspxבקשה לשחרור מענק בנושא יצוא (טופס מס' 7)בקשה לשחרור מענק בנושא יצוא
בדיקת קרקע ומים לצורך הרחבה (טופס מס' 8)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes8_bdikat_karka_maim.aspxבדיקת קרקע ומים לצורך הרחבה (טופס מס' 8)בדיקת קרקע ומים לצורך הרחבה
נספח לבקשה למערכת מי ניקוז ואיסוף מי גשמים (טופס מס' 9)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/tofes9_nispach_bakasha_maarechet_mei_nikuz.aspxנספח לבקשה למערכת מי ניקוז ואיסוף מי גשמים (טופס מס' 9)נספח לבקשה למערכת מי ניקוז ואיסוף מי גשמים