מיכון חוסך כוח אדם

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות הישראלית,  בדגש על מיכון חדשני ומיכון חוסך כוח-אדם.
מטרת נוהל זה היא, לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון חדש, לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע ומערכות.
בכפוף לעמידה מלאה של המבקש בתנאי הסף, שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל בשמונה השנים האחרונות, המשולבות בכלי מיכון חקלאי. בתנאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או לחילופין כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם הכול לפי הנוהל המצורף.
 
הנוהל המצורף לשנת 2020 הוא נוהל המשכי מהשנים 2018 ו - 2019 , השנה יוקצה לנוהל תקציב של 5 מיליון שקלים חדשים.  כמו כן מקסימום השקעה מוכרת לכלי חקלאי הועלתה ל -1 מיליון ש"ח.


 

נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם​​ לשנת 2020