נוהלי תמיכה

רקע:

מטרת תמיכה, נשוא נוהל זה, הינה רצון לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות המתכננים

להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב  (2021 – 2022)
בשמיטות הקודמות נדרשה הממשלה להקצאת תקציבים לצורך תמיכה באוכלוסייה זו.
על מנת לשפר את הוודאות של המגדלים בדבר התקציב העומד לנושא זה, וכן על מנת להיערך לשנת השמיטה מבעוד מועד.
בחודש מאי 2014 , נחתם הסכם בין משרד החקלאות למשרד האוצר, ומכוחו התחייבו הצדדים "לפעול להקמת קרן בהשתתפות המדינה, שאליה יפרישו החקלאים כספים... ככל שלקראת שנת השמיטה הבאה כספי הקרן יממנו באופן מלא את התמיכה לחקלאים".
הסכם זה עוגן ביום 5.6.14 בהחלטת ממשלה, שמספרה(  1657 להלן: "החלטת הממשלה")
 
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31.8.2020  29.10.2020

 

 

הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/clarification.aspxהבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021
תכנית הפיתוח לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2021.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2021
נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021