נוהלי תמיכה

​מצ"ב הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה הצפויה במימון הפרמיה לביטוח הכנסה (פדיון) לגידולי פלחה בבעל וזאת לעונת הביטוח 2019 - 2020.


אם בכוונתכם לספק ביטוח פדיון, כאמור, יש להגיש לאשורו של משרד החקלאות דוגמאות לפוליסות ביטוח, בהתאם למודל הביטוח שבקול הקורא.

המועד האחרון להגשת דוגמאות לפוליסות הביטוח הנו 03.10.2019 

הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח הכנסה - לעונה 2019 - 2020