נוהלי תמיכה

​רצ"ב נוהל תמיכה בהתייעלות ענף הבקר לבשר במרעה לשנת 2019, סופי לפרסום לציבור לשם הגשת בקשות חדשות.

מטרת הנוהל הנה יישום החלטת ממשלה מספר  1584 מיום 4.5.14  בנושא הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר וכן יישום הוראות ההסכמים  מהימים  1.5.14 וה-18.9.16 בנושא תמיכה בענף הבקר לבשר – המרת מכסים בתמיכות ישירות, אשר נחתמו בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד")  וארגון מגדלי בקר לבשר. ההחלטה וההסכמים הנ"ל מהווים חלק ממדיניות הממשלה אשר מטרתה הגברת התחרות במשק  והפחתת יוקר המחייה בישראל. לאור האמור לעיל, הוחלט על הפחתת ההגנה המיכסית על ייבוא עגלים חיים מעל 250 ק"ג לראש, הקצאת מכסת ייבוא משמעותית בפטור ממכס על בשר בקר טרי והמרת ההגנה המיכסית בתמיכות ישירות בחקלאים. ראוי לציין שענף הבקר לבשר במרעה מביא לתרומות חיצוניות ייחודיות לשמירה על שטחי מדינת ישראל, שכן שטחי הרעיה של רועי הבקר המוקצים בחוזי רעיה עומדים על היקף משמעותי של כ-1.2 מיליון דונם. 

ליישום מטרת התמיכה הוקצה תקציב לשנים 2016-2018 שמתוכו נותרה יתרה שלא נוצלה בסך 825 אלפי ש"ח לשנת 2019.

ניתן להגיש בקשות עפ"י נוהל זה עד 14.11.2019 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם.

 

 

הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי