נוהלי תמיכה

​​בחודש יולי 2016 הכריז שר האוצר על הכוונה להפחית את מכסי המגן על דגי אמנון, קיפון (בורי) וקרפיון,  ומשכך נחתם באוקטובר 2016 הסכם משולש למתן תמיכה ישירה מתקציב תוספתי למגדלי דגי בריכות בשבע השנים הבאות, עד שנת 2023.

בעקבות כך פרסם המשרד עד כה מספר נהלי תמיכה: שניים  במהלך שנת 2016 (אפריל ואוקטובר 2016), והשלישי בשנת 2017, ורביעי בשנת 2018. 
במסגרת נהלי התמיכה, באופן ייחודי לשנים 2016-2017, ניתנה תמיכה מיוחדת גם למגדלים שהפנו את התוצרת לתעשייה, מתוך הנחה מקצועית על פיה הפחתת מכסי המגן מחריפה את התחרות אליה חשוף החקלאי הישראלי בעיקר בשוק הדגים הקפואים מסוג אמנון וקרפיון שעברו פילוט (הכנת פילה) בהשוואה לתוצרת המיובאת. 
סעיף זה אינו רלוונטי יותר ביחס לנוהל זה לשנת 2019 אשר מתייחס לפעילות בשנת 2018. 

אשר על כן מבקש עורך הנוהל להבהיר כי נוהל זה יתייחס לשיווק דגים בלא תלות בשאלה אם הדגים שווקו לתעשייה או שווקו לצרכן כדגים טריים. 

ביום 28/12/2017 החליט "צוות התמיכות" (שהוקם מתוקף סעיף 10 להסכם מאוקטובר 2016), כי לא תינתן תמיכה בשנת 2018 בעבור דגים שהועברו לרשות הטבע והגנים (להאכלת שקנאים) למניעת מצב דברים אפשרי של "כפל תמיכות". עוד הורה הצוות על קביעת  רף מינימום של 300 גרם לדג אמנון לצורך הכרה בתמיכה. 
לאור האמור מובהר כי נוהל זה לשנת 2019 מיועד למגדלי דגי בריכות ולדייגים בכנרת באמצעות ספינות מורשות ואינו כולל תמיכה בעבור דגים שהועברו להאכלת בעלי חיים או למטרה אחרת שאינה למאכל אדם (דוגמת העברה לרשות הטבע והגנים לצורך האכלת שקנאים).

למימוש התמיכה בשנת 2019 הוקצה תקציב בסך 30.0 מלש"ח לשנה, שהינם סך 35.1 מלש"ח כולל מע"מ. נוהל זה מתייחס מתוכם ל - 20.0 מלש"ח המיועדים לתמיכה ישירה, שהינם 23.4 מלש"ח כולל מע"מ.
יש להקליד את הבקשות ישירות במרכבה בקול קורא מס' 10617, בצירוף סריקה וצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

ניתן להגיש בקשות עד ליום א' ה- 10.3.2019. 


 

 

תיקון הודעה מיום 15.3.2020 בנושא פרסום בדבר תקופת הרבייה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/tkufat_revia.aspxתיקון הודעה מיום 15.3.2020 בנושא פרסום בדבר תקופת הרבייה
ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018
נוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/tmicha/Pages/grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורת