נוהלי תמיכה

​​מצורף נוהל תמיכה בפרחים וענפי קישוט מעודכן לשנת 2019, להזכירם מטרות התמיכה בנוהל זה:​

א. לעודד את מגדלי הפרחים להרחיב את מגוון הגידולים: התמחות בגידול מינים ייחודיים, חדשים ויוקרתיים שהוכחו ככלכליים, בקנה מידה קטן, מתוך רצון "לפזר סיכונים" ולפתוח ערוצי שיווק ומכירה נוספים
ב. לעודד את מגדלי הפרחים לשפר את התשתיות הקיימות במשק ובכך להפחית עלויות ייצור ולהביא להגדלת רווחיהם. זאת בין היתר באמצעות השקעה במיכון או ציוד חדשני.
ג. לעודד הטמעת תהליכים של חדשנות לתחום גידול הפרחים, בהיבטים טכנולוגיים ואקולוגיים (לרבות חיסכון במים ואנרגיה).

תאריך אחרון להגשת בקשות הינו  14.11.19 או סיום התקציב, המוקדם מביניהם.

לתשומת ליבכם השנה חלו מספר שינויים בנוהל:

א. תנאי להגשת בקשה הוא 2 מיני פרחים במשק (במקום 3 שהיו שנה שעברה)
ב. ניתן  להגיש בקשה נוספת ב- 2019 עד לסך של 500,000 ₪ , גם למי שהגיש בשנה שעברה.
ג. ניתן לחדש חומר ריבוי  רב שנתי (מעל 5 שנים) בחממות קיימות , עד 5 דונם  , ובתנאי שעברו 8 שנים מאז התקבלה תמיכה לגידול. ​


 

 

הסכם המים (3) (הישן) - נוהל המשכי להשקעות בשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Water_agreement.aspxהסכם המים (3) (הישן) - נוהל המשכי להשקעות בשנת 2019
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות חלב לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Refet.aspxנוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות חלב לשנת 2019
נוהל תמיכה ישירה במגדלי בריכות ודייגי הכנרת לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Fish.aspxנוהל תמיכה ישירה במגדלי בריכות ודייגי הכנרת לשנת 2019