נוהלי תמיכה

​​​בשל כניסתן של מדינות מזרח אפריקה לענף גידולי המסה בפרחים אבד למדינת ישראל היתרון היחסי בשיווק. איבוד היתרון היחסי בשיווק הביא לכניסת ענף הפרחים למשבר.
על רקע זה התגבשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ההכרה כי האופק הכלכלי של ענף הפרחים אינו טמון עוד בתחום המסה אלא בנישות. 

מטרת נוהל זה הנה אפוא בהשגת המטרות הבאות: 

​א. הגדלת מגוון / היצע חומר הריבוי המיועד לאקלומם של פרחים וענפי קישוט לייצוא. בהקשר זה כוונת נוהל זה הנה ליתן תמיכה כספית ליבואנים (או ישירות לחקלאים, ככל שהם מעוניינים לייבא את החומר בעצמם) העוסקים בתחום על מנת להגדיל את סל הזנים המאוקלמים בארץ למטרות יצוא. חומר הריבוי שעבורו תינתן תמיכה יהיה כזה העונה על ההגדרה "זנים חדשים" (כהגדרתם מטה) ובתנאי בסיסי על פיו לא אוקלם עד כה בישראל או שלא גודל בישראל באופן מסחרי בחמש השנים האחרונות. תקוות המשרד הנה כי בכך יתומרצו החקלאים לאמץ מינים/זנים חדשים אלו, וכפועל יוצא יחול שיפור במצב הענף. 

ב. יצירת תשתית שתאפשר דה פקטו את ביצוע הגידול של אותו חומר ריבוי חדש שייובא. בהקשר זה מטרת הנוהל הנה לתמוך בחקלאים שיבצעו השקעות במשקם או במבני "השרשה" שיאפשרו הלכה למעשה ריבוי החומר ובחינת היתכנות גידול הזן/פרח בתנאים מיטיבים. 

לצורך מימוש מטרות  א' ו- ב' התקציב שיועד לנוהל זה הנו בסך של עד 1 מלש"ח לשנים 2018 - 2019.


הנוהל הוא על בסיס הנוהל שפורסם בשנת 2018 ולהלן השינויים העיקריים:
א. תאריך אחרון להגשה 14.11.19
ב. מועד קובע לחשבוניות על רכישת שתילים 1.1.19
ג. ניתן להביא חשבוניות על הוצאות שוטפות מתאריך אישור הבקשה במנהלה (היה גם שנה שעברה אך מעטים ניצלו אפשרות זו)
ד. סכום השקעה מקסימלי להוצאות רכישה על שתילים הינו 100,000 ₪  (בשנה שעברה היה 50,000 ₪).

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 14/11/2019 או עד גמר התקציב, המוקדם מבניהם

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה
השירותים להגנת הצומח מזמינים אתכם למשימת בית נושאת פרסיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/ppis_bait.aspxהשירותים להגנת הצומח מזמינים אתכם למשימת בית נושאת פרסיםאֲנַוּ מַזְמִינִים אֶתְכֶם ואת ילדיכם לִיצוּר כְּרָזָה אוֹ פּוֹסְטֵר מַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם, עִם מֶסֶר קָלִיט אוֹ צִיּוּר הַמַּדְגִּישִׁים אֶת הַחֲשִׁיבוּת בִּשְׁמִירָה עַל הַצּוֹמֵחַ וְהַחַקְלָאוּת בישראל.