נוהלי תמיכה

המדינה מבקשת לעודד, באמצעות מתן מענקים מתקציב המדינה, את הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל. זאת לשם הבטחת עמידתם בדרישות הקבועות בטיוטת תקנות בריאות העם 
לצד זאת, התמיכה מבקשת להשיג מטרות נוספות כגון התייעלות כלכלית ושיפור מקצועי בענף המדגה. יצוין כי התקנות הוגשו לכנסת עוד בשנת 2012, אך קידומן נעצר. 
לאחר החתימה על הסכם הפחתת המכסים בשנת 2016, נתקבל מקור תקציבי לפרסום נוהל זה. 
יחד עם זאת, יובהר כי מתן המענקים לפי נוהל זה אין בה כדי להוות אישור או גושפנקה לעמידה של מקבל התמיכה בדרישות התקנות ולא תישמע כל טענה להסתמכות בהקשר זה.
 ניתן להגיש בקשות עד ליום 25.11.2021 או עד גמר התקציב המוקדם מבניהם. 

 

 

נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/atzmai_kibutz_tmicha.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי
נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021
הודעה לציבור - הגשת בקשות לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspxהודעה לציבור - הגשת בקשות לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022