נוהלי תמיכה

רקע לנוהל התמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות הישראלית,  בדגש על מיכון חדשני ומיכון חוסך כוח-אדם.
מטרת נוהל זה היא, לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון חדש, לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע ומערכות.
בכפוף לעמידה מלאה של המבקש בתנאי הסף, שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל בשמונה השנים האחרונות, המשולבות בכלי מיכון חקלאי. בתנאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או לחילופין כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם הכול לפי הנוהל המצורף.
 
הנוהל המצורף לשנת 2020 הוא נוהל המשכי מהשנים 2018 ו - 2019 , השנה יוקצה לנוהל תקציב של 5 מיליון שקלים חדשים.  כמו כן מקסימום השקעה מוכרת לכלי חקלאי הועלתה ל -1 מיליון ש"ח.

הגשת בקשות

 את הבקשות יש להגיש עד ל 26.11.2020 לפי נוהל התמיכה המצורף


תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל 


 

 

נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspxנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר
טיוטת נוהל תמיכה בהשקעות הון עבור מפוני מובלעת צופר - להערות הציבור https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_zofar.aspxטיוטת נוהל תמיכה בהשקעות הון עבור מפוני מובלעת צופר - להערות הציבור
הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022