נוהלי תמיכה

רקע לנוהל התמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות הישראלית,  בדגש על מיכון חדשני ומיכון חוסך כוח-אדם.
מטרת נוהל זה היא, לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון חדש, לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע ומערכות.
בכפוף לעמידה מלאה של המבקש בתנאי הסף, שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל בשמונה השנים האחרונות, המשולבות בכלי מיכון חקלאי. בתנאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או לחילופין כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם הכול לפי הנוהל המצורף.
 
הנוהל המצורף לשנת 2020 הוא נוהל המשכי מהשנים 2018 ו - 2019 , השנה יוקצה לנוהל תקציב של 5 מיליון שקלים חדשים.  כמו כן מקסימום השקעה מוכרת לכלי חקלאי הועלתה ל -1 מיליון ש"ח.

הגשת בקשות

 את הבקשות יש להגיש עד ל 26.11.2020 לפי נוהל התמיכה המצורף


תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל 


 

 

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021
הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
למנוע את ההצפה הבאה – משרד החקלאות ישקיע 100 מיליון ₪ בעבודות להגנה על העיר נהריה. המטרה: שיפור תשתיות הניקוז בנהריה . מימון ראשוני לעבודות חירום כבר הועבר בכדי לדאוג שכבר בחורף הנוכחי יינתן מענהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/the_next_flood.aspxלמנוע את ההצפה הבאה – משרד החקלאות ישקיע 100 מיליון ₪ בעבודות להגנה על העיר נהריה. המטרה: שיפור תשתיות הניקוז בנהריה . מימון ראשוני לעבודות חירום כבר הועבר בכדי לדאוג שכבר בחורף הנוכחי יינתן מענה