נוהלי תמיכה

​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות ​​​​​העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת, בין היתר, שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת.  

מטרות אלו הנן חלק אינטגראלי מתוכנית "הדור הבא לחקלאות" המקודמת ע"י הממשלה, ושבמסגרתה נחתם ביום 18/9/2017 הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות המייעדת (בין היתר) תקציב תלת-שנתי בגובה 45 מיליון ש"ח, לצורך מימון השקעות ב"מיכון חדשני, טכנולוגיה חדשה ומיכון חוסך כוח אדם". 

מטרת נוהל זה היא לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה, שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולת או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם.

עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת". אלו למעשה שרותי מידע הכוללים צילומי לוויין מפוענחים, צילומי רחפנים מפוענחים או חיישנים משדרים, המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח.  

לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל, מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים:
בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי, ז' טבת תשע"ח 25.12.17 

 

 

נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021
הודעה לציבור - הגשת בקשות לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspxהודעה לציבור - הגשת בקשות לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022
פרסום להערות הציבור - נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2021/Pages/new_kibutz-corona.aspxפרסום להערות הציבור - נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה