נוהלי תמיכה

ב-22 למרץ 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל על מתן תמיכה ישירה למגדלי ירקות לתעשיית הקפואים. בהסכם נקבע כי תינתן, בין השאר, תמיכה ישירה, חד פעמית, מתקציב תוספתי בשנת 2016 למגדלי הירקות לתעשיית הקפואים בסכום של 25 מיליון שקלים במתווה שיסוכם בין משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל ובתיאום עם משרד האוצר. נוהל תמיכה זה גובש בהמשך להסכם בנושא, במטרה לתמוך במגדלים אלו. נוהל זה הינו חד פעמי לשנת 2016 בלבד.

*שימו לב: מועד הגשת הבקשות הוארך עד לתאריך 21.6.2016. יתר ההנחיות לנוהל נותרו כמפורט במסמך המצורף.

אפשריות ההגשה:
  • במסירה ידנית: לאחר תיאום טלפוני - למשרדי המועצה ביהוד בכתובת רח' העצמאות 40, קומה 6 – לידי אורה, טלפון: 03-9595643, פקס: 03-9595615, מייל: Ora@plants.org.il
  • במסירה ידנית: לאחר תיאום טלפוני - למנהלת ההשקעות במשרד החקלאות (טלפון: 03-9485515) המסמכים יועברו לטיפול המועצה.

פירוט הנוהל ואופן הגשת הבקשות

 

 

נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspxנוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019
נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspxנוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/slila_ve_shikum.aspxנוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019