נוהלי תמיכה

ב-22 למרץ 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל על מתן תמיכה ישירה למגדלי ירקות לתעשיית הקפואים. בהסכם נקבע כי תינתן, בין השאר, תמיכה ישירה, חד פעמית, מתקציב תוספתי בשנת 2016 למגדלי הירקות לתעשיית הקפואים בסכום של 25 מיליון שקלים במתווה שיסוכם בין משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל ובתיאום עם משרד האוצר. נוהל תמיכה זה גובש בהמשך להסכם בנושא, במטרה לתמוך במגדלים אלו. נוהל זה הינו חד פעמי לשנת 2016 בלבד.

*שימו לב: מועד הגשת הבקשות הוארך עד לתאריך 21.6.2016. יתר ההנחיות לנוהל נותרו כמפורט במסמך המצורף.

אפשריות ההגשה:
  • במסירה ידנית: לאחר תיאום טלפוני - למשרדי המועצה ביהוד בכתובת רח' העצמאות 40, קומה 6 – לידי אורה, טלפון: 03-9595643, פקס: 03-9595615, מייל: Ora@plants.org.il
  • במסירה ידנית: לאחר תיאום טלפוני - למנהלת ההשקעות במשרד החקלאות (טלפון: 03-9485515) המסמכים יועברו לטיפול המועצה.

פירוט הנוהל ואופן הגשת הבקשות

 

 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 עדכון 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_shmita.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 עדכון 2019
נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_tvuot_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה
הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/agricultural_periphery.aspxהדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 2019