נוהלי תמיכה

בתאריך 17 ביוני 2020 פורסם עדכון לנוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב. 
המועד האחרון להגשת בקשות הנקוב בנוהל התמיכה הוא 30.8.2020. 
לאחרונה הגיעו למשרדנו פניות למתן ארכה למועד ההגשה ונוכחנו כי מספר הבקשות שהוגשו קטן באופן משמעותי מהמצופה. 
על רקע זה ומאחר ובשל התפרצות מגפת הקורונה, אנו נמצאים בעיצומה של תקופה ארוכה שבה מדינת ישראל כולה חווה שגרה משובשת, על כל המשתמע מכך, החליטה ועדת התמיכות בחקלאים משביתים  להאריך את התקופה הקצובה להגשת בקשות במחוזות משרד החקלאות בשלושה חודשים נוספים.
המועד האחרון להגשת בקשות נקבע ליום  יא' חשוון  29 באוקטובר 2020.
יובהר כי לא תינתנה הארכות נוספות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או כל התחייבות לתמיכה במאן דהו.


בברכה, צביקה כהן סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות                                                                                              מנהלת ההשקעות 

 

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021
הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
למנוע את ההצפה הבאה – משרד החקלאות ישקיע 100 מיליון ₪ בעבודות להגנה על העיר נהריה. המטרה: שיפור תשתיות הניקוז בנהריה . מימון ראשוני לעבודות חירום כבר הועבר בכדי לדאוג שכבר בחורף הנוכחי יינתן מענהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/the_next_flood.aspxלמנוע את ההצפה הבאה – משרד החקלאות ישקיע 100 מיליון ₪ בעבודות להגנה על העיר נהריה. המטרה: שיפור תשתיות הניקוז בנהריה . מימון ראשוני לעבודות חירום כבר הועבר בכדי לדאוג שכבר בחורף הנוכחי יינתן מענה