נוהלי תמיכה

​​​הנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") החליטה לעודד את מגזר המיעוטים באמצעות מתן תמיכה להשקעות בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות ביישובי מגזר המיעוטים בכל הארץ, בהתאם לנוהלי מנהלת ההשקעות. 


מטרת נוהל זה הנה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בהשקעות בפריצה סלילה ושיקום של הדרכים החקלאיות לשנת 2019.

שימו לב כי ניתן להגיש בקשות למשרדי מחוזות משרד החקלאות הרלוונטיים עד ליום חמישי, ה – 31.10.2019.

הבקשות תיבחנה בשיטת "כל הקודם זוכה" עד לתאריך הנ"ל או עד גמר התקציב, המוקדם מבין שניהם.

 

 

פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim21012020.aspxהארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020
פרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/vaadat_tmicha_klavim_2019.aspxפרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19