נוהלי תמיכה

​​​הנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") החליטה לעודד את מגזר המיעוטים באמצעות מתן תמיכה להשקעות בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות ביישובי מגזר המיעוטים בכל הארץ, בהתאם לנוהלי מנהלת ההשקעות. 


מטרת נוהל זה הנה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בהשקעות בפריצה סלילה ושיקום של הדרכים החקלאיות לשנת 2019.

שימו לב כי ניתן להגיש בקשות למשרדי מחוזות משרד החקלאות הרלוונטיים עד ליום חמישי, ה – 31.10.2019.

הבקשות תיבחנה בשיטת "כל הקודם זוכה" עד לתאריך הנ"ל או עד גמר התקציב, המוקדם מבין שניהם.

 

 

נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspxנוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019
נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspxנוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה
נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 11002https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/noal_tmicha_11002.aspxנהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 11002