נוהלי תמיכה

​​​הנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") החליטה לעודד את מגזר המיעוטים באמצעות מתן תמיכה להשקעות בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות ביישובי מגזר המיעוטים בכל הארץ, בהתאם לנוהלי מנהלת ההשקעות. 


מטרת נוהל זה הנה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בהשקעות בפריצה סלילה ושיקום של הדרכים החקלאיות לשנת 2019.

שימו לב כי ניתן להגיש בקשות למשרדי מחוזות משרד החקלאות הרלוונטיים עד ליום חמישי, ה – 31.10.2019.

הבקשות תיבחנה בשיטת "כל הקודם זוכה" עד לתאריך הנ"ל או עד גמר התקציב, המוקדם מבין שניהם.

 

 

נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot210719.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019
‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019