נוהלי תמיכה

​​​הנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") החליטה לעודד את מגזר המיעוטים באמצעות מתן תמיכה להשקעות בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות ביישובי מגזר המיעוטים בכל הארץ, בהתאם לנוהלי מנהלת ההשקעות. 


מטרת נוהל זה הנה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בהשקעות בפריצה סלילה ושיקום של הדרכים החקלאיות לשנת 2019.

שימו לב כי ניתן להגיש בקשות למשרדי מחוזות משרד החקלאות הרלוונטיים עד ליום חמישי, ה – 31.10.2019.

הבקשות תיבחנה בשיטת "כל הקודם זוכה" עד לתאריך הנ"ל או עד גמר התקציב, המוקדם מבין שניהם.

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/havhara_chicken_coops.aspxהבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021