נוהלי תמיכה

בחודש יולי 2016 הכריז שר האוצר על הכוונה להפחית את מכסי המגן על דגי אמנון, קיפון (בורי) וקרפיון,  ומשכך נחתם באוקטובר 2016 הסכם משולש שיאפשר את המשך התמיכה במגדלי הדגים בשבע השנים הבאות, עד שנת 2023 (להלן:"ההסכם").

במסגרת נהלי התמיכה, באופן ייחודי רק לשנים  2016 - 2017, ניתנה תמיכה גם למגדלים שהפנו את התוצרת לתעשייה, מתוך הנחה מקצועית על פיה הפחתת מכסי המגן מחריפה את התחרות אליה חשוף החקלאי הישראלי בעיקר בשוק הדגים הקפואים מסוג אמנון וקרפיון שעברו פילוט (הכנת פילה) בהשוואה לתוצרת המיובאת.

בנוהל לשנת 2017 בוצעה אבחנה בין מגדלי הדגים ששווקו דגים לתעשייה בכך שהמפתח לחישוב המענק הכספי שהוחל בעניינם היה גבוה משמעותית מזה שהוחל על מגדלי דגים שלא עשו כן ובחרו לשווק את תוצרתם כדגים טריים. אותה תמיכה מיוחדת (בסכום מענק מוגדל) שניתנה למגדלים שהפנו את תוצרתם לתעשייה, על פי סעיף 10 להסכם 2017, הוגבלה ביחס לשנת 2017 בלבד, בהתאם לכמות הדגים שהופנו לתעשייה בשנת 2016. מכאן, כי סעיף זה אינו רלוונטי יותר ביחס לנוהל זה המתייחס לפעילות שנת 2020.

אשר על כן מבקש עורך הנוהל להבהיר כי נוהל זה יתייחס לשיווק דגים בלא תלות בשאלה אם הדגים שווקו לתעשייה או שווקו לצרכן כדגים טריים. 


נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת –  לשנים 2020 - 2023

 

 

נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspxנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/agriculture_volunteers.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2020