נוהלי תמיכה

בחודש יולי 2016 הכריז שר האוצר על הכוונה להפחית את מכסי המגן על דגי אמנון, קיפון (בורי) וקרפיון,  ומשכך נחתם באוקטובר 2016 הסכם משולש שיאפשר את המשך התמיכה במגדלי הדגים בשבע השנים הבאות, עד שנת 2023 (להלן:"ההסכם").

במסגרת נהלי התמיכה, באופן ייחודי רק לשנים  2016 - 2017, ניתנה תמיכה גם למגדלים שהפנו את התוצרת לתעשייה, מתוך הנחה מקצועית על פיה הפחתת מכסי המגן מחריפה את התחרות אליה חשוף החקלאי הישראלי בעיקר בשוק הדגים הקפואים מסוג אמנון וקרפיון שעברו פילוט (הכנת פילה) בהשוואה לתוצרת המיובאת.

בנוהל לשנת 2017 בוצעה אבחנה בין מגדלי הדגים ששווקו דגים לתעשייה בכך שהמפתח לחישוב המענק הכספי שהוחל בעניינם היה גבוה משמעותית מזה שהוחל על מגדלי דגים שלא עשו כן ובחרו לשווק את תוצרתם כדגים טריים. אותה תמיכה מיוחדת (בסכום מענק מוגדל) שניתנה למגדלים שהפנו את תוצרתם לתעשייה, על פי סעיף 10 להסכם 2017, הוגבלה ביחס לשנת 2017 בלבד, בהתאם לכמות הדגים שהופנו לתעשייה בשנת 2016. מכאן, כי סעיף זה אינו רלוונטי יותר ביחס לנוהל זה המתייחס לפעילות שנת 2020.

אשר על כן מבקש עורך הנוהל להבהיר כי נוהל זה יתייחס לשיווק דגים בלא תלות בשאלה אם הדגים שווקו לתעשייה או שווקו לצרכן כדגים טריים. 

נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת –  לשנים 2020 - 2023

 

 

חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020