נוהלי תמיכה

אנו מודיעים בזאת על תוספת תמיכה לפי "נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת לשנים 2020 - 2023" שפורסם ב-23.4.2020, התוספת מהווה פעימה שנייה לשנת 2020, מאוקטובר 2020.
התוספת לתמיכה הישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת היא בסך 17.5 + מע"מ, שהם בסך 20.475 מיליון שקל. תוספת זו כפופה לכל התנאים שבנוהל התמיכה הראשון (פעימה ראשונה) בנושא זה, שפורסם באפריל 2020. 


הודעה על תוספת תמיכה לפי נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת לשנת 2020, פעימה שנייה, אוקטובר 2020

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020
נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspxנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020