נוהלי תמיכה

​חומר רקע

במטרה להתמודד עם תופעת השריפות בשדות תבואות קיץ (חיטה ושעורה) הסמוכים לגדר המערכת עם רצועת עזה  בטווח של 0 - 7 ק"מ (להלן: "גדר המערכת"), אשר נגרמות כתוצאה משיגור עפיפוני תבערה ובלוני נפץ לעבר השטחים החקלאיים הנ"ל (להלן: "השטחים"), החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") לתמרץ את החקלאים ששטחיהם סמוכים לגדר המערכת, לביצוע קציר מוקדם של חיטה ושעורה לתחמיץ ולשחת, וזאת באמצעות מתן תמיכה מכוח נוהל זה, כך שמרבית החיטה והשעורה יקצרו ירוקים או חצי ירוקים, דהיינו טרם התייבשותם, כל זאת על מנת להימנע משריפתם כליל. 

שיעור התמיכה בהתאם לנוהל זה, הוא עד 100 ₪ לכל דונם שיקצר החל מיום 07.01.2021 ועד ליום  01.05.2021. היקף התמיכה יהיה בהתאם לביצוע הקציר בפועל ובכפוף למסגרת התקציבית שתוקצה לנוהל זה.

את הבקשות יש להגיש למחוז הנגב מרכז חקלאי אזורי גילת ד.נ הנגב טל' 9920980 -08 לידי אתי אביב. 

המועד האחרון להגשת בקשות למחוז הנגב הוא
חלק א' של הבקשה יוגש עד ליום 25.3.2021. 

 

 

נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Support_open_spaces_2021.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים
נוהל תמיכה מפעלים אזוריים בעמק המעיינות הסכם המים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_,mekha.aspxנוהל תמיכה מפעלים אזוריים בעמק המעיינות הסכם המים לשנת 2021