נוהלי תמיכה

באוקטובר 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל לפיו תינתן תמיכה ישירה למגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת. לאור פתיחת מכסות פטורות ממכס ליבוא דגים.

ב- 29 בינואר 2019 פרסמה המנהלת נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת לשנים 2019 - 2021,​ הנוהל הראשון לשנת 2019, המתייחס לתקציב של 20 מיליון ש"ח + מע"מ,שהנם 23.4 מליון ש"ח, (קול קורא מספר 10617 במרכבה).

ביום 25/7/2019 התכנס "צוות התמיכות" שהוגדר בהסכם והחליט פה אחד כי לאור מצבו העגום של הענף וחוסר רווחיותו, יוקצה סכום נוסף בסך 10.0 מיליון ש"ח + מע"מ, שהנם 11.7 מיליון ש"ח, כתוספת​ תמיכה ישירה למגדלים.

בעקבות החלטה זו, מפורסמת בזאת הודעה על תוספת תמיכה הישירה בסך 10.0 מיליון ש"ח + מע"מ שהנם 11.7 מלש"ח

את הבקשות יש להגיש למחוז עד יום ד' ה- 25.9.2019. יש להקלידם ישירות במרכבה בקול קורא חדש מס' 11065.

הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019


 

 

פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim21012020.aspxהארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020
פרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/vaadat_tmicha_klavim_2019.aspxפרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19