נוהלי תמיכה

באוקטובר 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל לפיו תינתן תמיכה ישירה למגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת. לאור פתיחת מכסות פטורות ממכס ליבוא דגים.

ב- 29 בינואר 2019 פרסמה המנהלת נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת לשנים 2019 - 2021,​ הנוהל הראשון לשנת 2019, המתייחס לתקציב של 20 מיליון ש"ח + מע"מ,שהנם 23.4 מליון ש"ח, (קול קורא מספר 10617 במרכבה).

ביום 25/7/2019 התכנס "צוות התמיכות" שהוגדר בהסכם והחליט פה אחד כי לאור מצבו העגום של הענף וחוסר רווחיותו, יוקצה סכום נוסף בסך 10.0 מיליון ש"ח + מע"מ, שהנם 11.7 מיליון ש"ח, כתוספת​ תמיכה ישירה למגדלים.

בעקבות החלטה זו, מפורסמת בזאת הודעה על תוספת תמיכה הישירה בסך 10.0 מיליון ש"ח + מע"מ שהנם 11.7 מלש"ח

את הבקשות יש להגיש למחוז עד יום ד' ה- 25.9.2019. יש להקלידם ישירות במרכבה בקול קורא חדש מס' 11065.

הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019


 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers_market.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim241019.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבור
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019