נוהלי תמיכה

באוקטובר 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל לפיו תינתן תמיכה ישירה למגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת. לאור פתיחת מכסות פטורות ממכס ליבוא דגים.

ב- 29 בינואר 2019 פרסמה המנהלת נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ודייגי הכנרת לשנים 2019 - 2021,​ הנוהל הראשון לשנת 2019, המתייחס לתקציב של 20 מיליון ש"ח + מע"מ,שהנם 23.4 מליון ש"ח, (קול קורא מספר 10617 במרכבה).

ביום 25/7/2019 התכנס "צוות התמיכות" שהוגדר בהסכם והחליט פה אחד כי לאור מצבו העגום של הענף וחוסר רווחיותו, יוקצה סכום נוסף בסך 10.0 מיליון ש"ח + מע"מ, שהנם 11.7 מיליון ש"ח, כתוספת​ תמיכה ישירה למגדלים.

בעקבות החלטה זו, מפורסמת בזאת הודעה על תוספת תמיכה הישירה בסך 10.0 מיליון ש"ח + מע"מ שהנם 11.7 מלש"ח

את הבקשות יש להגיש למחוז עד יום ד' ה- 25.9.2019. יש להקלידם ישירות במרכבה בקול קורא חדש מס' 11065.

הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019


 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/2021_botanical_garden.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/botanical_garden_2021_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021