נהלים

​מטרות הנוהל הן הגדלת מגוון/היצע חומר הריבוי המיועד לאקלומם של פרחים וענפי קישוט לייצוא וכן יצירת תשתית שתאפשר את ביצוע הגידול של אותו חומר ריבוי חדש שייובא. ​

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 30/11/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים הראשונים כמפורט להלן שכן בשני המסלולים תבחנה הבקשות בשיטת "כל הקודם זוכה". 

​לנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים​

 

 

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים, שהם בתי ספר חקלאיים או בתי ספר מקצועיים, בענף הבקר לחלב לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Kol_Kore_Michshot.aspxקול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים, שהם בתי ספר חקלאיים או בתי ספר מקצועיים, בענף הבקר לחלב לשנת 2018
הודעה ליבואנים - אושר יבוא ייחורים של בת קלה מהולנדhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_yehurim.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא ייחורים של בת קלה מהולנד
תוספת - לנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים ספטמבר 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/tosefet_dagim.aspxתוספת - לנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים ספטמבר 2018