נוהלי תמיכה

​מטרות הנוהל הן הגדלת מגוון/היצע חומר הריבוי המיועד לאקלומם של פרחים וענפי קישוט לייצוא וכן יצירת תשתית שתאפשר את ביצוע הגידול של אותו חומר ריבוי חדש שייובא. ​

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 30/11/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים הראשונים כמפורט להלן שכן בשני המסלולים תבחנה הבקשות בשיטת "כל הקודם זוכה". 

​לנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים​

 

 

נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 עדכון 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_shmita.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 עדכון 2019
משרד החקלאות משיק מסלול ייעודי למתן הלוואות לחקלאים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Loan_farmers.aspxמשרד החקלאות משיק מסלול ייעודי למתן הלוואות לחקלאים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה