נוהלי תמיכה

מטרת תמיכה נשוא נוהל זה הנה מתן אפשרות שרידות לחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה (2014-2015)

משרד החקלאות נעתר לבקשת הפונים, וקובע לכן, כי המועד האחרון להגשת בקשות יהיה יום חמישי 4.9.14, ט' אלול תשע"ד. להודעת המשרד

הבהרה לנוהלי השמיטה בדבר אישורי רו"ח/יועץ מס

הנחיות למשביתי כרם יין בשנת השמיטה התשע"ה


דף מידע והמלצות - טיפול בכם היין המושבת שמיטה 2014/15


לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"ה
לטופס השבתת כרם יין בקשה לתמיכה בשנת השמיטה תשע"ה

 

 

קריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/odfe_yevul.aspxקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאי
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaMay2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
משרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/shmita_prices.aspxמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטה