2009

מנהלת ההשקעות בחקלאות אישרה בישיבתה מיום 5.6.2009 את עדכון סעיפי ההשקעה המתייחסים לנפחי בתי קירור ובתי אריזה לפרחים, צמחי נוי וענפים ירוקים, לאור המעבר מהובלה באוויר להובלה ימית.

שטחי חדרי קירור מאושרים לשנת 2009:

 

שטח גידול (דונם)

שטח קירור (מ"ר)

1 – 15        דונם

3      מ"ר לדונם

16 – 30      דונם

2.2   מ"ר לדונם

31 – 50      דונם

1.2   מ"ר לדונם

51 – 100    דונם

0.8   מ"ר לדונם

100 – 200  דונם

0.6   מ"ר לדונם

201 דונם ומעלה

0.4   מ"ר לדונם

 

 

1.  גובה חדר הקירור לא יפחת מ- 3.5 מטר.

 

2.  דלת בגובה 3 - 2.8 מטר וברוחב שלא יפחת מ- 2 מטר.

     ניתן להכניס מהדק דולבים ותוך הידוק לבצע בו משטוח של 2 קומות אחת על גבי השנייה.

 

3.  למגדלים שמהדקי טריוול במשקיהם עדיין מחוץ לקירור, יש למקמם בחדרי הקירור ובכך למנוע התחממות 

     הפרחים בעת אריזתם.


שטחי בתי אריזה מאושרים לשנת 2009:

 

שטח גידול (דונם)

שטח אריזה (מ"ר)

עד  3         דונם

50   מ"ר  לדונם

4 – 10       דונם

10   מ"ר  לדונם נוסף

11 – 20     דונם

8     מ"ר  לדונם נוסף

21 – 40     דונם

6     מ"ר  לדונם נוסף

41 – 100   דונם

4     מ"ר  לדונם נוסף

101 – 200 דונם

2     מ"ר  לדונם נוסף

201 דונם ומעלה

1     מ"ר  לדונם נוסף

 

                                                                       

מחיר למ"ר בית אריזה סטנדרטי  -  550 ₪ למ"ר.


למסמך המלא

 

 

טיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_flowers_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021