2009

תכנית הפיתוח לשנת 2008 משלימה את תכנית שיקום יישובי הצפון על פי החלטת ממשלה מס' 561.


חלק גדול מהתקציב לשנת 2008 ייועד לשיקום היישובים באמצעות פיתוח גורמי ייצור ופיתוח תשתיות חקלאיות.
התקציב שניתן על פי החלטת הממשלה לאחר מלחמת לבנון השנייה יכלול תכניות לפיתוח גורמי ייצור ליישובי הצפון. התקציב המיועד לתשתיות בתכנית שיקום הצפון ועוטף עזה לשנת 2008 לביצוע, כולל גם מקורות נוספים ממשרד האוצר והקק"ל.

מינהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון, לפי הנושאים המפורטים בו ועל פי ההנחיות, הקריטריונים והנהלים המפורטים בחוברת בפרק הנחיות ונהלים.  להמשך

חץעקרונות התכנון - מנכ"ל

חץהנחיות ונהלים

חץשנת שמיטה

חץהסכם המים

תכנית הפיתוח על פי נושאים:
חץפרחים לייצוא
חץירקות לייצוא
חץמטעים והדרים
חץייעול וחיסכון במים
חץמדגה, חקלאות ימית ודגי נוי
חץבקר וצאן לבשר
חץתיירות חקלאית
חץדרכים חקלאיות במגזר הלא יהודי
חץרשימת ישובים בשיקום הצפון ועוטף עזה
חץבתי צמיחה + כבל עיגון בחממה
חץטפסים
חץנהלים
חץנוהל תמיכה ברצפות בטון ללולי הודים קיימים
חץתקציב הפיתוח בשנת 2007

ogdan_2009.JPG

 

 

טיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_flowers_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021