2009

​תכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון לשנת 2009 כפי שנקבעו על ידי הנהלת המשרד והרשות לתכנון.

פרטי התכנית כוללים את הנושאים שהמשרד יעודד בהתייחס ל שיעורי מענקים, הגדרת אזורי עדיפות והגדרת הזכאים להטבות.

מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון, לפי הנושאים המפורטים בו, ועפ"י ההנחיות, הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות אשר מפורטים בקישור המצורף.


חץשיעורי מענקים

חץעקרונות התכנון

חץהנחיות ונהלים

חץהסכם המים (2) - השקעות

חץתוספת לעקרונות התכנון לשנת 2009תכנית הפיתוח לפי נושאים:

     חץפרחים לייצוא

     חץירקות לייצוא

     חץמטעים והדרים

     חץייעול וחיסכון במים

     חץמדגה, דגי נוי ליצוא

     חץבקר לבשר וצאן לחלב

     חץפיתוח הכפר - תיירות חקלאית
     
     חץפחים מוטמנים לכלוי פגרי עופות

     חץדרכים חקלאיות במגזר הלא יהודי

     חץרשימת ישובים - ישובי הצפון ועוטף עזה

     חץרשימת ישובים עפ"י מפת אזורי הפיתוח

     חץנהלים לבתי צמיחה

     חץדגמי בתי צמיחה 

     חץטפסים
  
    
חץנהלים

     חץתקציב הפיתוח לשנת 2008
    

תכנית פיתוח לשנת 2009