2010

 

 

הודעה בעניין שימוש לא חקלאי במלגזות שאושרו במסגרת התכנית למיכון חוסך-כוח אדםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/malgezot sade.aspxהודעה בעניין שימוש לא חקלאי במלגזות שאושרו במסגרת התכנית למיכון חוסך-כוח אדםהודעה בעניין שימוש לא חקלאי במלגזות שאושרו במסגרת התכנית למיכון חוסך
הגשת בקשות למנהלת ההשקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/agashat bakasot laminelet.aspxהגשת בקשות למנהלת ההשקעותהגשת בקשות למנהלת ההשקעות
הגשת בקשות לרובוט חליבה ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/robot haliva.aspxהגשת בקשות לרובוט חליבה ברפת החלבהגשת בקשות לרובוט חליבה ברפת החלב
תשומות עבודה בחקלאות לפי גידולים וסוגי עבודותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/tsumot_avoda_lefi_gidulim_vesugey_avodot.aspxתשומות עבודה בחקלאות לפי גידולים וסוגי עבודותתשומות עבודה בחקלאות לפי גידולים וסוגי עבודות
רובוט חליבה ברפת - מיכון חוסך כח אדםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/refet - mikun hosech koach adam.aspxרובוט חליבה ברפת - מיכון חוסך כח אדם
הוספת חברת רדימיקס כחברה מאושרת לאספקת מיכלים לכילוי פגרי עופותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/pachim mutmanim 2010.aspxהוספת חברת רדימיקס כחברה מאושרת לאספקת מיכלים לכילוי פגרי עופותהוספת חברת רדימיקס כחברה מאושרת לאספקת מיכלים לכילוי פגרי עופות
תכנית הפיתוח לשנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/tocnit apituach 2010.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2010תכנית פיתוח לשנת 2010
הוספת חברות מאושרות לאספקת מיכלים לכילוי פגרי עופותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/hevrot meusharot lekilui pigrei ofot.aspxהוספת חברות מאושרות לאספקת מיכלים לכילוי פגרי עופותהוספת חברות מאושרות לאספקת מיכלים לכילוי פגרי עופות
מטעים - בקשות לאישור תכניתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2010/Pages/mataim-bakashot lwishur tochnit.aspxמטעים - בקשות לאישור תכניתמטעים, בקשות