2011

 

 

מיכון חוסך כח אדם - הגשת בקשות לשנת 2011 עד 30.10.11https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/mikun_hosech_koach_adam_hagashat_bakashot.aspxמיכון חוסך כח אדם - הגשת בקשות לשנת 2011 עד 30.10.11מיכון חוסך כח אדם
סגירת מערכת מנהלת השקעות להקלדת בקשות בנושא מיכון חוסך כח אדםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/sgirat_maarechet_mikun_hosech_koach_adam.aspxסגירת מערכת מנהלת השקעות להקלדת בקשות בנושא מיכון חוסך כח אדםסגירת מערכת מנהלת השקעות להקלדת בקשות בנושא מיכון חוסך כח אדם
פתיחת המערכת להקלדת בקשות לתכנית מיכלים מוטמנים לכילוי פגרי עופות והוספת חברה לאספקת מיכלים מוטמניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/hevra_musheret_lekilui_pigrei_ ofot.aspxפתיחת המערכת להקלדת בקשות לתכנית מיכלים מוטמנים לכילוי פגרי עופות והוספת חברה לאספקת מיכלים מוטמניםפתיחת המערכת להקלדת בקשות לתכנית מיכלים מוטמנים לכילוי פגרי עופות והוספת חברה לאספקת מיכלים מוטמנים
חשבוניות יצרן לנטיעות שאושרו ע"י מנהלת ההשקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/heshboniyot yazran.aspxחשבוניות יצרן לנטיעות שאושרו ע"י מנהלת ההשקעותחשבוניות יצרן לנטיעות שאושרו ע"י מנהלת ההשקעות
הנחיות להסכם המים (3) בגין ייקור 2010 וייקור 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/eskem maim 3.aspxהנחיות להסכם המים (3) בגין ייקור 2010 וייקור 2011הנחיות להסכם המים (3) בגין ייקור 2010 וייקור 2011
נושאי סיוע בהטבות מס לתכניות השקעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/siua_hatavot_mas_hashkaa.aspxנושאי סיוע בהטבות מס לתכניות השקעהנושאי סיוע בהטבות מס לתכניות השקעה
תכנית הפיתוח לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2011/Pages/tocnit apituach 2011.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2011תכנית הפיתוח לשנת 2011