2012

 

 

פנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/earot atzibur gidulim hadashim.aspxפנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשיםפנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים
תוספת לנוהל הסכם המים - תמיכה בענפים חקלאים - תוספת סעיפי השקעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/tosefet seifi ashkaa.aspxתוספת לנוהל הסכם המים - תמיכה בענפים חקלאים - תוספת סעיפי השקעהתוספת לנוהל הסכם המים
פנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל מיכון חוסך כח אדם לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/earot atzibur noal mikun 12.11.2012.aspxפנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל מיכון חוסך כח אדם לשנת 2013
טיוטה להערות הציבור במסגרת הסכם המים להוספת סעיפי השקעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/earot atzibur eskem amaim.aspxטיוטה להערות הציבור במסגרת הסכם המים להוספת סעיפי השקעהטיוטה להערות הציבור במסגרת הסכם המים להוספת סעיפי השקעה
עגלות לצאן - לחלב ובשר (אינטנסיבי) במסגרת מיכון חוסך כח אדםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/agalot_lezon.aspxעגלות לצאן - לחלב ובשר (אינטנסיבי) במסגרת מיכון חוסך כח אדםעגלות לצאן
רשימת מיכון חוסך כח אדם מעודכנת נכון לתאריך 07.08.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/reshimat mikum 07.08.2012.aspxרשימת מיכון חוסך כח אדם מעודכנת נכון לתאריך 07.08.2012
הודעה לציבור צרכני המים החקלאיים במסגרת "הסכם המים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/water_Agreement.aspxהודעה לציבור צרכני המים החקלאיים במסגרת "הסכם המים"הודעה לציבור צרכני המים החקלאיים במסגרת "הסכם המים"
פנייה לציבור לקבלת מידע לצורך גיבוש תכנית הפיתוח לשנת 2013, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/Capital_Investment_agriculture.aspxפנייה לציבור לקבלת מידע לצורך גיבוש תכנית הפיתוח לשנת 2013, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאותפנייה לציבור לקבלת מידע לצורך גיבוש תכנית הפיתוח לשנת 2013, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
בקשה לקבלת מידע לצורך גיבוש נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/Support_communities_suburbs.aspxבקשה לקבלת מידע לצורך גיבוש נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריהבקשה לקבלת מידע לצורך גיבוש נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה
סיוע בגין מיכון בבתי אריזה - רענון (החלטה עקרונית מס' 2)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/Automation_assistance_packing.aspxסיוע בגין מיכון בבתי אריזה - רענון (החלטה עקרונית מס' 2)סיוע בגין מיכון בבתי אריזה
תכנית הפיתוח לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/Development_Program_2012.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2012תכנית הפיתוח לשנת 2012
נוהל תמיכה - השקעות הון לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כוח אדם לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2012/Pages/michun_chosech_coach_adam_2012.aspxנוהל תמיכה - השקעות הון לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כוח אדם לשנת 2012נוהל תמיכה