2013

 

 

הודעה בדבר נוהל להשקעות ברפת החלב - פרסום להערות הציבור עד 16.10.2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2013/Pages/nohal_lehashkaot_berefet_hahalav.aspxהודעה בדבר נוהל להשקעות ברפת החלב - פרסום להערות הציבור עד 16.10.2013הודעה בדבר נוהל להשקעות ברפת החלב - פרסום להערות הציבור עד 16.10.2013
צו עידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב' תשע"ג , 2013 – מהלך להפיכת הצו מהוראת שעה להוראת קבע – פנייה לקבלת הערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2013/Pages/idud_hashkaot_draft.aspxצו עידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב' תשע"ג , 2013 – מהלך להפיכת הצו מהוראת שעה להוראת קבע – פנייה לקבלת הערות הציבורצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו
הודעה לחקלאים בנושא קבלת הטבות מס בלבד למפעל חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2013/Pages/hatavot_mas_mifal_chaklai.aspxהודעה לחקלאים בנושא קבלת הטבות מס בלבד למפעל חקלאיהודעה לחקלאים בנושא קבלת הטבות מס בלבד למפעל חקלאי
נוהל תמיכה - השקעות הון לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כוח אדם – שנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2013/Pages/nohal_mikun_koah_adam_2013.aspxנוהל תמיכה - השקעות הון לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כוח אדם – שנת 2013נוהל תמיכה- השקעות הון לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כוח אדם
פנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל תמיכה נחלות חדשות לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2013/Pages/draft_nohal_niklatim.aspxפנייה לקבלת הערות הציבור - נוהל תמיכה נחלות חדשות לשנת 2013פנייה לקבלת הערות הציבור