2015

 

 

פרויקט הפלפל - ניצול תקציב פילוח בקשות מאושרות עד לתאריך 31.12.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/pilpel.aspxפרויקט הפלפל - ניצול תקציב פילוח בקשות מאושרות עד לתאריך 31.12.2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/havhara_refet_chalav_3_4.aspxהבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)רפת חלב
התחלת ביצוע השקעות במתווה הפלפלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/atchalat_bitzua_pilpel.aspxהתחלת ביצוע השקעות במתווה הפלפלהתחלת ביצוע השקעות במתווה הפלפל
הודעה בדבר הכרזה על אסון טבעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/natural_disaster.aspxהודעה בדבר הכרזה על אסון טבעהודעה בדבר הכרזה על אסון טבע
הסכם המים-החלטת ועדת השמונה, להוספת סעיפי השקעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/heskem_maim_hashkaa.aspxהסכם המים-החלטת ועדת השמונה, להוספת סעיפי השקעההסכם המים-החלטת ועדת השמונה, להוספת סעיפי השקעה
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/moed_shifchei_refet.aspxהארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
ניצול תקציב במסגרת החלטת ממשלה (מס' 2025 מיום 23.09.14) לישובי הדרוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/nizul_takziv_ishuvei_adarom.aspxניצול תקציב במסגרת החלטת ממשלה (מס' 2025 מיום 23.09.14) לישובי הדרום
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/noal_tmicha_beduim.aspxפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/atchalat bituaa pilpel.aspxהתחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2016-2015 - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/noal_tashtiyot_otef_aza_draft.aspxנוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2016-2015 - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהנוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015
נוהל תמיכה מינהלי להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/noal_tmicha_shifchei_refet.aspxנוהל תמיכה מינהלי להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מינהלי להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
הבהרה: בדבר המועד להגשת ערר לעניין היקף התמיכה נוהל תמיכה במשביתי משקים בשנת השמיטה התשע"הhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/arar_shmita.aspxהבהרה: בדבר המועד להגשת ערר לעניין היקף התמיכה נוהל תמיכה במשביתי משקים בשנת השמיטה התשע"ההבהרה: בדבר המועד להגשת ערר לעניין היקף התמיכה נוהל תמיכה במשביתי משקים בשנת השמיטה התשע"ה
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/noal_tmicha_pilpel_draft.aspxנוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהנוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/odaa_lamefunim.aspxהודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/sgirat maarechet 2015.aspxסגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/noal_maftemot.aspxנוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
הסכם המים - הודעה על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות בתכניות השקעה במסגרת זו ל-1.1.2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2015/Pages/date_water2015.aspxהסכם המים - הודעה על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות בתכניות השקעה במסגרת זו ל-1.1.2013הסכם המים - הודעה על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות בתכניות השקעה במסגרת זו ל-1.1.2013