2015

רצ"ב נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות ביישובי עוטף עזה בשנים 2015-16 עפ"י החלטת ממשלה 2017 סעיף 37.

התמיכה נועדה ליישובי עוטף עזה כהגדרתם בהחלטה הנ"ל שהנם: "אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב".

התקציב שהוקצה לתמיכה זו הנו בסך 10 מלש"ח לשנים 2015-16, בחלוקה של 5 מלש"ח לכל שנה.

הנוהל הנו להערות הציבור, אנו מבקשים לקבל הערות עד יום ב', ה- 27.7.15.

את הערות יש לשלוח לגב' אסתי גזית למייל הבא: estig@moag.gov.il


צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר מימון והשקעות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טל : 03-9485515
פקס: 03-9485829


לטיוטת נוהל התמיכה להערות הציבור לחץ כאן