2015

ההערות התקבלו ופורסם נוהל בהתאם - הנוהל מפורסם בתיקיית נהלים ביחידה.


בעקבות המשבר הקיצוני בתנאי הסחר של ישראל מול מערב אירופה ורוסיה, שהם יעדי השיווק העיקריים של תוצרת היצוא החקלאית הטרייה, קיימת סכנה לקריסת משקים חקלאיים מוטי יצוא המצויים באזורי עדיפות לאומית, עקב המחסור בחלופות תעסוקה ומקורות פרנסה נוספים באזורים אלה.

המשקים העיקריים שנמצאים בקשיים כלכלים, הם גידולי הפלפל שלהם מאפיינים ייחודים של משקים מתמחים בגידול בלבד, עלויות השקעה גבוהות בהקמת חממות מתקדמות, עלויות שוטפות גבוהות לפתיחת העונה.

משרד החקלאות ומשרד האוצר החליטו לקדם סיוע למגדלי הפלפל באזורי עדיפות לאומית בהיקף של 80 - 100 מלש"ח בהתאם לביקוש בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2015.

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה המצורף בטרם פרסומו.

כל המעוניין להעיר הערות מוזמן לעשות זאת בכתב לפקס 03-9485909 או לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: efrath@moag.gov.il.

את הפניות יש להעביר עד יום חמישי, י"א אייר תשע"ה ה - 30.4.15 .

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחייבות לתמיכה במאן דהו.


לנוהל תמיכה למגדלי פלפל באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה לחץ כאן

 

 

עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה