2015

כידוע, השנה הופנו חלק מתקציבי הפיתוח ל-2 החלטות ממשלה לעידוד יישובי עוטף עזה והדרום, בעקבות צוק איתן.

לאור זאת ולצערי, תקציב הפיתוח הרגיל של מנהלת ההשקעות הצטמצם.

מאחר וההיקף התקציבי של הבקשות שהוגשו עד כה, גבוה באופן משמעותי מהתקציב שהוקצה למסגרת זו, אנו נאלצים להודיע על סגירת המערכת להגשת בקשות בתכנית הפיתוח הרגילה לשנת 2015.

המערכת תיסגר למגדלים להגשת בקשות ביום ג' ה- 31.3.2015. על המחוזות לסיים להקליד את הבקשות ולהביאם למנהלת עד יום ה' ה- 16.4.2015.

האמור לעיל אינו כולל את יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום ע"פ הגדרתם בתוכנית הפיתוח, לגביהם כל תכנית הפיתוח כפי שפורסמה ב- 15.2.15 תישאר פתוחה עד להודעה חדשה.

למרות האמור לעיל, ישנם נושאים שיישארו פתוחים לכל המחוזות, מאחר והנם נובעים מהסכמים ייחודיים, או החלטות ממשלה אחרות, ולהם תקציבים יעודים אחרים שלא בתכנית הפיתוח הרגילה של המנהלת לשנת 2015.

להלן הנושאים שיישארו פתוחים לכולם :

א. השקעות ברפת

1. רפת החלב בהתאם למסמך ההבנות (כנגד הפחתת מכסים, פרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015)

2. מתווה לוקר (הגדלת מכסות)

3. מיגוניות

ב.
הסכם המים (יפתח בקרוב)

ג.
נקלטים חדשים

1. הכשרות קרקע – לפי הנוהל עד 15.5.2015.

2. גורמי ייצור

ד.
פסולת חקלאית

ה.
הטבות במס

ו.
בתי אריזה שאינם משפחתיים לעוטף עזה ויישובי הדרום

ז.
גידולים חדשים

בברכה

צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר מימון והשקעות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טל : 03-9485515 פקס: 03-9485829
 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022