2016

 

 

קול קורא - הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2016/Pages/polisa_nizke_teva.aspxקול קורא - הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2017
נוהל תמיכה (שני) למגדלי דגים בבריכות ובמאגרי מים מתוקים – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2016/Pages/Nohal_Tmicha2_Megadley_Dagim_metukim_TYUTA_092016.aspxנוהל תמיכה (שני) למגדלי דגים בבריכות ובמאגרי מים מתוקים – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
קרן הלוואות ייעודיות – המשך פעילות הקרןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2016/Pages/keren_halvaot_hemshech_peilut.aspxקרן הלוואות ייעודיות – המשך פעילות הקרן
נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2016/Pages/nohal_gazam_lehearot_hazibur.aspxנוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל
צו הובלת גדמי אבוקדו והדרים לפתרון בעיית המפחמות - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2016/Pages/zav_ovalat_avokado_earot_atzibur.aspx צו הובלת גדמי אבוקדו והדרים לפתרון בעיית המפחמות - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה