2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואגף החשב הכללי במשרד האוצר, סיכמו כי החל מיום  7.07.2016 חקלאים יכולים להגיש בקשות להלוואות במסלול הייעודי לחקלאות, במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.


1.  החקלאים הזכאים להלוואה במסלול הייעודי, הם מגדלים העוסקים בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענפי החקלאות הצמחית בלבד.
2. החקלאים שיפנו לקבלת הלוואות, ייהנו מערבות מדינה בשיעור מוגדל של 85% מסכום ההלוואה. האשראי יועמד על ידי הבנקים שזכו במכרז קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. סך האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי במסגרת זו מוערך בכ 55 מיליון ₪. 
 
התאריך האחרון להגשת בקשות לקרן הוא 31.12.2016 או גמר סכום ערבות המדינה המוקדם מבניהם.

מכתב לחקלאים​