2017

בהמשך לפרסומנו שבנדון מיום 15.1.2017, לגבי עדכון דגמי חממות לפי תקן 1176 ת.י. אשר נכנס לתוקף ב- 1.1.2017, אנו מודיעים על הארכת המועד עד ליום ה' ה- 2.3.2017.

בפרסומנו מה- 15.1.2017, פנינו אל יצרני החממות להגיש את פתרונותיהם (אחד או יותר) לתנאי ביטחון עבודה בגובה בחממות לדגמים המאושרים ע"י מנהלת ההשקעות, אשר חקלאים הרוכשים דגמים אלו, יכולים לקבל מענקי השקעות במסגרת תכנית הפיתוח.

היצרנים התבקשו לעדכן את תכניותיכם לדגמים הנ"ל בהתאם לתקן 1176 ת.י. בנוגע לתנאי ביטחון עבודה בגובה. להצטייד בתקן 1176 (ממכון התקנים הישראלי), ובהתאם אליו להציע את פתרונם (אחד או יותר) לנושא זה לגבי הדגמים שלכם המאושרים במנהלת ההשקעות, תוך התייחסות לתנאי העבודה בגובה, ביטחון המרכיבים, יציבות הקונסטרוקציה וכו. הפתרונות המוצעים על ידכם, צריכים לכלול: חישובים, שרטוטים, וחתכים המסבירים את הפתרון.

מועד זה ה- 2.3.2017 הינו סופי, ובמידה ולא נקבל את הצעותיכם/פתרונותיכם עד לתאריך הנ"ל, לא נוכל לאשרר את הדגמים שלכם, ולא נוכל לאשר בקשות של חקלאים שיבקשו להקים חממה עם הדגם הזה.
למען הסר ספק יובהר בזאת, כי לדגם המאושר ע"י המנהלת, אין צורך להגיש עבורו את כל התיק המלא מחדש, אלא אך ורק הפתרון / הפתרונות המוצעים על ידכם.

בברכה,              
                    צביקה כהן
        סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה