2017

בהמשך לפרסומנו שבנדון מיום 15.1.2017, לגבי עדכון דגמי חממות לפי תקן 1176 ת.י. אשר נכנס לתוקף ב- 1.1.2017, אנו מודיעים על הארכת המועד עד ליום ה' ה- 2.3.2017.

בפרסומנו מה- 15.1.2017, פנינו אל יצרני החממות להגיש את פתרונותיהם (אחד או יותר) לתנאי ביטחון עבודה בגובה בחממות לדגמים המאושרים ע"י מנהלת ההשקעות, אשר חקלאים הרוכשים דגמים אלו, יכולים לקבל מענקי השקעות במסגרת תכנית הפיתוח.

היצרנים התבקשו לעדכן את תכניותיכם לדגמים הנ"ל בהתאם לתקן 1176 ת.י. בנוגע לתנאי ביטחון עבודה בגובה. להצטייד בתקן 1176 (ממכון התקנים הישראלי), ובהתאם אליו להציע את פתרונם (אחד או יותר) לנושא זה לגבי הדגמים שלכם המאושרים במנהלת ההשקעות, תוך התייחסות לתנאי העבודה בגובה, ביטחון המרכיבים, יציבות הקונסטרוקציה וכו. הפתרונות המוצעים על ידכם, צריכים לכלול: חישובים, שרטוטים, וחתכים המסבירים את הפתרון.

מועד זה ה- 2.3.2017 הינו סופי, ובמידה ולא נקבל את הצעותיכם/פתרונותיכם עד לתאריך הנ"ל, לא נוכל לאשרר את הדגמים שלכם, ולא נוכל לאשר בקשות של חקלאים שיבקשו להקים חממה עם הדגם הזה.
למען הסר ספק יובהר בזאת, כי לדגם המאושר ע"י המנהלת, אין צורך להגיש עבורו את כל התיק המלא מחדש, אלא אך ורק הפתרון / הפתרונות המוצעים על ידכם.

בברכה,              
                    צביקה כהן
        סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022
נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/herbs_flower_suport_corona.aspxנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.