2017

​​​

 

 

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_decorative_flower.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל) https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_flower.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל)
הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/nizke_teva_2017.aspxהודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018
טיוטת נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים,משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017-2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/Shmita_2016-2021.aspxטיוטת נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים,משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017-2021 להערות הציבור
הסכם המים- חישוב זכאויות חדש לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/heskem_hamaim_2017.aspxהסכם המים- חישוב זכאויות חדש לשנת 2017
הסכם המים - צריכה בפועל מול הקצאה (בגבולות ההקצאה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/hescim_mayim.aspxהסכם המים - צריכה בפועל מול הקצאה (בגבולות ההקצאה)
הסכם המים – הודעה על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות בתכניות השקעה במסגרת זו, לבקשות שיוגשו בשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/heskem_maim.aspxהסכם המים – הודעה על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות בתכניות השקעה במסגרת זו, לבקשות שיוגשו בשנת 2017
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה למגדלי ירקות להעברת תוצרת עודפת לעמותות חסד, לשם חלוקה לנזקקים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_megadle_yerakot.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה למגדלי ירקות להעברת תוצרת עודפת לעמותות חסד, לשם חלוקה לנזקקים
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מנהלי - לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/shikum_brechot.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מנהלי - לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מנהלי להקמת ברכות טבילה לגלגלי רכבים למניעת התפשטות מחלת הפנמה בבננותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/Siyua_letipul_bemachalt_hapanama_bebananot.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מנהלי להקמת ברכות טבילה לגלגלי רכבים למניעת התפשטות מחלת הפנמה בבננות
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/mitkane_kedem.aspxנוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות - טיוטה להערות הציבור
תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_yeshuvim.aspxתמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017
נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_siluk_gdamim.aspxנוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו - להערות הציבור
הארכת מועד - הגשת עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/bitachon_gova.aspxהארכת מועד - הגשת עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובה
נוהל תמיכה למגדלי דגים: בבריכות, במאגרי מים מתוקים ודגים המופנים לתעשייה 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_megadle_dagim_2017.aspxנוהל תמיכה למגדלי דגים: בבריכות, במאגרי מים מתוקים ודגים המופנים לתעשייה 2017
עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/bate_zmicha_update.aspxעדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובה