2017

​בקשות בהתאם לנוהל המצורף יש להגיש למנהלת ההשקעות  עד ליום  30.3.2017.

נוהל תמיכה למגדלי דגים: בבריכות, במאגרי מים מתוקים ודגים המופנים לתעשייה 2017