עפ"י החלטת ממשלת ישראל מס' 959 מיום 10.1.2016 שתיקנה החלטת ממשלה קודמת מס' 59 מיום 7.6.2015, תיקון ביחס לשנות פריסת התקציב (לשנים 2016-19) ושינויים קלים אחרים, ניתנה בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2332 מיום 14.12.2014, שהינה תכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019.

הערות לנוהל יש להגיש עד לתאריך 8/2/2017, כ"ג בשבט תשע"ה לדואר אלקטרוני estig@moag.gov.il​​


 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022