עפ"י החלטת ממשלת ישראל מס' 959 מיום 10.1.2016 שתיקנה החלטת ממשלה קודמת מס' 59 מיום 7.6.2015, תיקון ביחס לשנות פריסת התקציב (לשנים 2016-19) ושינויים קלים אחרים, ניתנה בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2332 מיום 14.12.2014, שהינה תכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019.

הערות לנוהל יש להגיש עד לתאריך 8/2/2017, כ"ג בשבט תשע"ה לדואר אלקטרוני estig@moag.gov.il​​


 

 

עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה