בהמשך לתיקון 27 לחוק המים הקובע תעריף מים שפירים ומליחים אחיד לכלל הצרכנים החקלאיים – הן צרכנים הרוכשים מים ממקורות והן צרכנים הרוכשים מים מהפקה פרטית,  תעריף המים למשקים חקלאיים שעלה או שצפוי לעלות מיום 1 ביולי 2017 ועד 1 ביוני 2022, פוגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון. לפיכך הוחלט על מתן סיוע לחיזוק החקלאות בגליל עליון באמצעות מתן תמיכה לצורך מחקר ופיתוח גידולים וטכנולוגיות שנמצאים בשלבי הבשלה אך טרם הסתיים תהליך פיתוחם, וזאת לצורך שיפור כושר הנשיאה של הגידולים לתעריפי המים החדשים.
התמיכה שבנדון תינתן למחקר ופיתוח חקלאי להתאמת החקלאות הצמחית בגליל העליון לתעריפי המים החדשים למשך 5 שנות ההסכם, סה"כ 20 מלש"ח. תמיכה בסך 7 מיליון ₪ תינתן ע"י  המדען הראשי של משרד החקלאות אשר יהיה אמון על פרסום נוהל תמיכה בעניין זה,  תמיכה בסך 13 מיליון שקל תינתן באמצעות מנהלת ההשקעות באמצעות נוהל התמיכה הזה. 

מטרות התמיכה הינה:  

א. יישום וקידום מהיר של גידולים וטכנולוגיות שטרם הבשיל תהליך פיתוחם ובאמצעות חלקות מודל יתאפשר קידומם תוך ליווי צמוד של חוקר ו/או מדריך. 
ב. עידוד חקלאי הגליל העליון להרחבת מגוון הגידולים במשקם, תוך כניסה והתמחות בייצור מינים ייחודיים, חדשניים, בקנה מידה קטן, מתוך רצון להגדיל את רווחיותם, לפזר סיכונים 
    ולמצוא אופציות חלופיות לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי עיבוד תוצרת, שיווק ומכירה נוספים. 
ג. עידוד חקלאי הגליל העליון להכנסת טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות כולל טכנולוגיות של חקלאות מדייקת לייעול, הדברה ידידותית ופיתוח החקלאות האזורית.

מטרת מסמך /נוהל זה הינה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לשם קבלת תמיכה בחלקות מודל בישובים המשתייכים למועצה אזורית גליל עליון.   

יש להגיש הערות עד יום א' ה- 20.1.2019 לגב' אסתי גזית במייל estig@moag.gov.il

נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – טיוטה להערות הציבור​

 

 

משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה