ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות (להלן: "ההסכם"). על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2017 - 2019 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות.
כמו כן ניתנה תמיכה לגידולים חדשים במטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות, זנים חדשים, שיטות גידול או עיבוד חדשניות כולל מיכון לסוגיו אשר משנות מרכיבי איכות המוצר, תקופת/כמות הניבה, חיסכון בעלויות הייצור, חיסכון במים, התייעלות בשימוש בתשומות כולל כוח אדם וימי עבודה ושימושים חדשים במוצרים קיימים ו/או טכנולוגיות שיש בהם כדי להשפיע.
בעקבות כך פורסם ב- 7.3.19 על-ידי מנהלת ההשקעות נוהל "תמיכה בחקלאים חדשים  ובנקלטים חדשים בפריפריה  לשנת 2019", תוקף הנוהל עד 15.11.19.
כמו כן פורסם ב- 17.2.19 על-ידי מנהלת ההשקעות נוהל "סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח)", תוקף הנוהל עד 14.11.19.

על מנת לאפשר למגדלים שעדיין לא הספיקו להגיש את בקשתם וכמו כן לנצל את התקציב העומד לרשותנו במסגרת זו לשנת 2019, אנו מודיעים בזאת על הארכת מועד הגשת הבקשות במסגרת שני הנהלים המצוינים לעיל, עד ליום חמישי ה - 28.11.2019.

את הבקשות יש להגיש "פיזית" למנהלת ההשקעות וכן להעביר סטטוס לטיפול מנהלת במחשב – עד יום ד' (כולל) ה- 4.12.19.


בברכה
צביקה כהן
סמכ"ל בכיר השקעות ומימון

 

 

נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspxנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020
טיוטת נוהל תמיכה בהשקעות הון עבור מפוני מובלעת צופר - להערות הציבור https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_zofar.aspxטיוטת נוהל תמיכה בהשקעות הון עבור מפוני מובלעת צופר - להערות הציבור