ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות (להלן: "ההסכם"). על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2017 - 2019 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות.
כמו כן ניתנה תמיכה לגידולים חדשים במטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות, זנים חדשים, שיטות גידול או עיבוד חדשניות כולל מיכון לסוגיו אשר משנות מרכיבי איכות המוצר, תקופת/כמות הניבה, חיסכון בעלויות הייצור, חיסכון במים, התייעלות בשימוש בתשומות כולל כוח אדם וימי עבודה ושימושים חדשים במוצרים קיימים ו/או טכנולוגיות שיש בהם כדי להשפיע.
בעקבות כך פורסם ב- 7.3.19 על-ידי מנהלת ההשקעות נוהל "תמיכה בחקלאים חדשים  ובנקלטים חדשים בפריפריה  לשנת 2019", תוקף הנוהל עד 15.11.19.
כמו כן פורסם ב- 17.2.19 על-ידי מנהלת ההשקעות נוהל "סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח)", תוקף הנוהל עד 14.11.19.

על מנת לאפשר למגדלים שעדיין לא הספיקו להגיש את בקשתם וכמו כן לנצל את התקציב העומד לרשותנו במסגרת זו לשנת 2019, אנו מודיעים בזאת על הארכת מועד הגשת הבקשות במסגרת שני הנהלים המצוינים לעיל, עד ליום חמישי ה - 28.11.2019.

את הבקשות יש להגיש "פיזית" למנהלת ההשקעות וכן להעביר סטטוס לטיפול מנהלת במחשב – עד יום ד' (כולל) ה- 4.12.19.


בברכה
צביקה כהן
סמכ"ל בכיר השקעות ומימון

 

 

הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022
נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/herbs_flower_suport_corona.aspxנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.