להלן פרסומי יחידת השקעות ומימון לפי חלוקה לשנים.

​​​