​​​​​shmita.JPG


 


 

קרן השמיטה - מסלול חיסכון מצטבר לחקלאים בהשתתפות המדינה​ (מהיום ועד שנת השמיטה 2017 - 2021*)

חקלאים יקרים, במטרה לצמצם את הפגיעה במי שישבית משק בשנת השמיטה  התשפ"ב (2021 - 2022), המדינה מפרסמת נוהל לתמיכה כספית.

הקרן תשפר את ודאות הכנסותיכם ותאפשר לכם ליהנות​ מתמיכה כספית של המדינה בשנת השמיטה - על כל חיסכון שלכם, המדינה תשתתף בסכום משלים.

* התמיכה תחושב בהתאם להפרשות ולפדיון. מומלץ להתחיל לחסוך כבר מיום פרסום הנוהל (מאי 2018). הסכום שיופרד ב - 2018 (עד 15.8.2018) יצטבר רטרואקטיבית מ - 2017. 

התמיכה תינתן בהתאם לתנאי הסף והזכאות

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021​​

 


 ​

קמפיין קולי ברדיו

​​​​​​

 

 

נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_israelim_2017_2019.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019
בעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/crisis_water.aspxבעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליון